Polski Związek Wędkarski

Spotkanie Zarządu Głównego z Prezesami Okręgów PZW – lipiec 2023

W dniu 17 lipca 2023 r. w formie wideokonferencji odbyło się robocze spotkanie członków Zarządu Głównego z Prezesami Okręgów PZW niebędącymi we władzach Związku. Obradom przewodniczyła Prezes ZG – kol. Beata Olejarz. 


Było to kolejne z cyklu odbywających się kwartalnie lub częściej, roboczych spotkań, na których dyskutowane są sprawy związane z działalnością Związku oraz bieżącymi sprawami poszczególnych Okręgów PZW. Służą one również  przekazaniu do wszystkich Okręgów PZW informacji o prowadzonych  przez Zarząd Główny działaniach. 

 

[MM]