Polski Związek Wędkarski

Uchwały ZG PZW w kadencji 2013-17

Powiadom znajomego:

Uchwała nr 1 w sprawie ustalenia składu komisji ZG PZW w realizacji uchwały XXX KZD w sprawie kierunków działania PZW w latach 2013-2017.
Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia: "Terminarza międzynarodowych i krajowych imprez sportowych PZW w 2014r."
Uchwała nr 3 w sprawie zmian do "Zasad organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego" w PZW.
Uchwała nr 4 w sprawie rozliczania sportowych imprez krajowych organizowanych przez PZW.
Uchwała nr 5 w sprawie zmiany uchwały nr 221 ZG PZW z 13 grudnia 2013r.
Uchwała nr 6 w sprawie Uchwał Prezydium ZG PZW.
Uchwała nr 7 w sprawie wymiaru ochronnego okonia łowionego w zawodach sportowych z cyklu Grand Prix Polski w wędkarstwie podlodowym.
Uchwała nr 8 w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie podlodowym - Białoruś 2014.
Uchwała nr 9 w sprawierozszerzenia składu kadry narodwej w wędkarstwie podlodowym na rok 2014.
Uchwała nr 10 w sprawie powoływania kadr narodowych w dyscyplinach sportu wędkarskiego na 2014 r.
Uchwała nr 11 w sprawie zmian zapisów w załączniku nr 3 do Uchwały nr 220 ZG PZW z dnia 31.08.2013 r.
Uchwała nr 12 w sprawie ustanowienia pełnomocnika ZG PZW d.s. połączenia Okręgu Płocko-Włocławskiego i Okręgu Mazowieckiego PZW.
Uchwała nr 13 w sprawie budżetu PZW na 2014r.
Uchwała nr 14 w sprawie uchwalenia Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW, Instrukcji pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych PZW.
Uchwała nr 15 w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości.
Uchwała nr 16 w sprawie nadania sztandaru PZW.
Uchwała nr 17 w sprawie uchwał Prezydium ZG PZW.
Uchwała nr 18 w sprawie uchylenia Uchwały ZG PZW w Nowym Sączu.
Uchwała nr 19 w sprawie zmian w Statucie Gospodarstwa Rybactwa PZW w Suwałkach.
Uchwała nr 20 w sprawie wyrażenia woli zbyca nieruchomości.
Uchwała nr 21 w sprawie odwołania trenerów kadry narodowej w dyscyplinie rzutowej.
Uchwała nr 22 w sprawie powołania trenera kadry narodwej kadetów (U14) w dyscyplinie spławikowej.
Uchwała nr 23 w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski seniorów na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie spinningowym na przynęty sztuczne z brzegu - Bułgaria 2014r.
Uchwała nr 24 w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski seniorów na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie muchowym - Czechy 2014r.
Uchwała nr 25 w sprawie uchwały nr 154 ZG PZW w sprawie zasad współdziałania okręgów graniczących ze sobą.
Uchwała nr 26 w sprawie wzorów zezwoleń na amatorski połów ryb na wodach PZW.
Uchwała nr 27 w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZW.
Uchwała nr 28 w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego PZW i sprawozdań jednostkowych, wchodzących w skład sprawozdania lącznego, za rok 2013.
Uchwała nr 29 w sprawie w sprawie przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego PZW za 2013r.
Uchwała nr 30 w sprawie przekazania zysku z działalności Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach na 2013 rok.
Uchwała nr 31 w sprawie uchwał Prezydium ZG PZW.
Uchwała nr 32 w sprawie przeprowadzenia kontroli niektórych Okręgów PZW.
Uchwała nr 33 w sprawie odwołania Dyrektora Biura Zarządu Głównego PZW.
Uchwała nr 34 w sprawie powołania Przemysława Mielcarskiego na stanowisko Dyrektora Biura ZG PZW.
Uchwała nr 35 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w Zielonej Górze.
Uchwała nr 36 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości  w gm. Markusy.
Uchwała nr 37 w sprawie wyrażenia woli na obciążenie nieruchomości położonej w m.Dobrzechów.
Uchwała nr 38 w sprawie zmiany składu kadry narodowej juniorów U23 w dyscyplinie wędkarstwa spławikowego na rok 2014.
Uchwała nr 39 w sprawie wyrażenia woli organizacji Mistrzostwa Świata w wędkarstwie spinningowym, w łowieniu ryb drapieżnych na przynęty sztuczne z brzegu, w Polsce w 2017r.
Uchwała nr 40 w sprawie nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej.
Uchwała nr 41 w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski seniorów na Mistrzostwa Europy w wędkarstwie spławikowym - Belgia 2014r.
Uchwała nr 42 w sprawie zmiany składu reprezentacji Polski seniorów na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie muchowym - Czechy 2014 r.
Uchwała nr 43 w sprawie stawki członkowskiej na 2015 r.
Uchwała nr 44 w sprawie założeń do opracowania budżetu na 2015 r.
Uchwała nr 45 w sprawie doprowadzenia treści ksiąg wieczystych do stanu zgodnego z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym.
Uchwała nr 46 w sprawie zmiany Regulaminu centralnego funduszu wspierającego remonty budynków i budowli, stanowiących mienie Związku.
Uchwała nr 47 w sprawie uchwał Prezydium ZG PZW.
Uchwała nr 48 w sprawie składu kadry narodowej w wędkarstwie podlodowym na rok 2014/2015.
Uchwała nr 49 w sprawie nadania tytyułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej.
Uchwała nr 50 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego ZG PZW za rok 2014.
Uchwała nr 51 w sprawie zwrotu poniesionych nakładów Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze.
Uchwała nr 52 w sprawie udzielenia pomocy finanoswej z centralnego funduszu wspierajacego remonty mienia Związku.
Uchwała nr 53 w sprawie upoważnienia do składania w imieniu PZW oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
Uchwała nr 54 w sprawie ustalenia składów komisji ZG PZW w realizcji uchwały XXX KZD w sprawie kierunkó działania PZW w latach 2013-2017.
Uchwała nr 55 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym i udzielenia pełnomocnictwa.
Uchwała nr 56 w sprawie zmiany uchwały nr 181 ZG PZW z dn. 15.12.2012 r.
Uchwała nr 57 w sprawie par.30 pkt 1) i 11) Statutu dot. Okręgu PZW w Bydgoszczy.
Uchwała nr 58 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała nr 59 w sprawie zatwierdzenia sztandaru PZW.
Uchwała nr 60 w sprawie składki członkowskiej na 2015 r.
Uchwała nr 61 w sprawie Komisji Statutowej ZG.
Uchwała nr 62 w sprawie uchwał Prezydium ZG PZW.
Uchwała nr 63 w sprawie wysokości diet dla członków PZW pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego.
Uchwała nr 64 w sprawie powoływania kadr narodowych w dyscyplinach sportu wędkarskiego na 2015 r.
Uchwała nr 65 w sprawie zmian do "Zasad organizacji sportu wędkarskiego" w PZW.
Uchwała nr 66 w sprawie składki krajowej na zagospodarowanie i ochronę wód.
Uchwała nr 67 w sprawie wprowadzania zmian w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, dotyczących limitów połowu, wymiarów i okresów ochronych ryb.
Uchwała nr 68 w sprawie powołania Komisji ds. pozyskiwania środków unijnych i współpracy z samorządami.
Uchwała nr 69 w sprawie zmian w składzie Komisji Morskiej ZG.
Uchwała nr 70 w sprawie zatwierdzenia głównej Komisji Odznak PZW za 2014 r.
Uchwała nr 71 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przez Okręg Mazowiecki PZW.
Uchwała nr 72 w sprawie budżetu PZW na 2015 r.
Uchwała nr 73 w sprawie uchwał Prezydium ZG PZW.
Uchwała nr 74 w sprawie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Amatorskiego Połowy Ryb.
Uchwała nr 75 w sprawie wprowadzenia zmian zapisów w zezwoleniach na amatorski połów ryb.
Uchwała nr 76 w sprawie zasad zatrudniania oraz regulaminów wynagradzania.
Uchwała nr 77 w sprawie w sprawie przyjęcia Polskich Przepisów Antydopingowych.
Uchwała nr 78 w sprawie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW.
Uchwała nr 79 w sprawie uchylenia uchwały nr 128 ZG PZW z dn. 28.03.2009 r.
Uchwała nr 80 w sprawie odwołania członków ZG PZW.
Uchwała nr 81 w sprawie uchylenia uchwały nr 78 ZG PZW z dn. 28.03.2015 r.
Uchwała nr 82 w sprawie stanowiska ZG dot. stanu prawnego nieruchomości budynkowej w m. Zielona Góra.
Uchwała nr 83 w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego PZW i sprawozdań jednostkowych, wchodzących w skład sprawozdania łącznego, za 2014 r.
Uchwała nr 84 w sprawie przekazania zysku z działalności Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach za 2014 r.
Uchwała nr 85 w sprawie przyjęcia zbiorczego sprawozdania finanoswego PZW za 2014 r.
Uchwała nr 86 w sprawie uchwał Prezydium ZG PZW.
Uchwała nr 87 w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski juniorów na Mistrzostwa Świata juniorów w wędkarstwie muchowym - USA 2015 r.
Uchwała nr 88 w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski na Klubowe Mistrzostwa Świata w wędkarstwie spławikowym - Słowacja
Uchwała nr 89 w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski seniorów na Mistrzostwa Europy w wędksrstwie spławikowym - Białoruś 2015 r.
Uchwała nr 90 w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski seniorów na Mistrzostwa Świata seniorów w wędkarstwie muchowym-Bośnia i Harcegowina 2015 r.
Uchwała nr 91 w sprawie odpisu na okręgowe fundusze sportu ze składki członkowskiej pozostającej w dyspozycji okręgów PZW.
Uchwała nr 92 w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości połozonej z m. Bratian.
Uchwała nr 93 w sprawie zatwierdzenia odznak honorowych PZW z okazji jubileuszu 65.lecia PZW.
Uchwała nr 94 w sprawie zatwierdzenia odznak honorowych PZW.
Uchwała nr 95 w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego głosowania uchwał ZG.
Uchwała nr 96 w sprawie składu Prezydium ZG PZW.
Uchwała nr 97 w sprawie uzyskania pisemnej informacji o niekaralności.
Uchwała nr 98 w sprawie rozszerzenia składu kadr narodowych w dyscyplinach wędkarskich na rok 2015.
Uchwała nr 99 w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata juniorów w wędkarstwie rzutowym - Słowenia 2015 r.
Uchwała nr 100 w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata kadetów U14 w wędkarstwie spławikowym - Serbia 2015 r.
Uchwała nr 101 w sprawie ustalenia składu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata juniorów U18 w wędkarstwie spławikowym - Serbia 2015 r.
Uchwała nr 102 w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Okręgu we Wrocławiu.
Uchwała nr 103 w sprawie Komisji Zarządu Główego.
Uchwała nr 104 w sprawie uzupełnienia składu ZG PZW.
Uchwała nr 105 w sprawie składki członkowskiej na 2016 r.
Uchwała nr 106 w sprawie założeń do opracowania budżetu na 2016 r.
Uchwała nr 107 w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata PZW.
Uchwała nr 108 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego ZG PZW za 2015 r.
Uchwała nr 109 w sprawie uchwał Prezydium ZG PZW.
Uchwała nr 110 w sprawie odwołania Rzecznika prasowego ZG PZW.
Uchwała nr 111 w sprawie uzupełnienia składu Rady ds. Młodziezy ZG PZW.
Uchwała nr 112 w sprawie powołania KOmisji ZG PZW ds. opracowania projektu zmian w Statucie PZW.
Uchwała nr 113 w sprawie zmiany Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników PZW.
Uchwała nr 114 w sprawie udzielania pomocy finansowej z centralnego funduszu wspierajacego remonty mienia Związku.
Uchwała nr 115 w sprawie umorzenia części pożyczki udzielonej Okręgowi Nadnoteckiemu w Pile.
Uchwała nr 116 w sprawie wykładni par. 16 ust.6 Statutuw związku z treścią art.9 ust.3 pkt. 3 Ustawy o sporcie z dn. 25.06.2010 r.
Uchwała nr 117 w sprawie powołania Komisji ds. pozyskiwania środkó unijnych i współpracy z samorządami.
Uchwała nr 118 w sprawie powołania rzecznika prasowego ZG PZW.
Uchwała nr 119 w sprawie Ośrodka Zarybieniowego PZW w Damnicy.
Uchwała nr 120 w sprawie powoływania kadr narodowych w dyscyplinach sportu wędkarskiego na 2016 r.
Uchwała nr 121 w sprawie uchwał Prezydium Zarządu Głównego PZW.
Uchwała nr 122 w sprawie nadania sztandaru PZW.
Uchwała nr 123 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Odznak PZW z 2015 r.
Uchwała nr 124 w sprawie wysokości diet dla członków PZW pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych sczebla naczelnego.
Uchwała nr 125 w sprawie zmian w Komisji ds. mediów i promocji wędkarstwa Zarządu Głównego.
Uchwała nr 126 w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu.
Uchwała nr 127 w sprawie połączenia Okręgu PZW w Poznaniu i Okręgu PZW w Lesznie.
Uchwała nr 128 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ZG PZW ds. połączenia Okręgu PZW w Poznaniu i Okręgu PZW w Lesznie.
Uchwała nr 128 A w sprawie zmian w składzie Prezydium Komisji ZG PZW.
Uchwała nr 129 w sprawie zmian w składach Komisji Zarządu Głównego PZW. 
Uchwała nr 130 w sprawie zatwierdzenia uchwał od 107 do 130.
Uchwała nr 131 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przejazdu i przechodu na działce położonej w Gryfinie.
Uchwała nr 132 w sprawie wyrażenia woli i zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała nr 133 w sprawie zgody ZG PZW na sprzedaż przez Okręg Mazowiecki PZW nieruchomości położonej w Lubsinie.
Uchwała nr 134 w sprawie zgody ZG PZW na sprzedaż części i nieruchomości położonej w miejscowości Świesz.
Uchwała nr 135 w sprawie uchylenia uchwały nr 39/2014.
Uchwała nr 136 w sprawie uchylenia uchwały ZO PZW we Wrocławiu z dn. 22.03.2016 r.
Uchwała nr 137 w sprawie nadania sztandaru PZW dla KOła PZW nr 28 Mosina - Hobby.
Uchwała nr 138 w sprawie zgody ZG PZW na ustanowienie przez Okręg PZW w Toruniu hipotek.
Uchwała nr 139 w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego PZW i sprawozdań jednostkowych, wchodzących w skład sprawozdania łącznego, za 2015 rok.
Uchwała nr 140 w sprawie przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego PZW za 2015 r.
Uchwała nr 141 w sprawie przekazania zysku z działalności Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach za 2015 r.
Uchwała nr 142 w sprawie uchwał Prezydium ZG PZW.
Uchwała nr 143 w sprawie zatwierdzania odznak honorowych PZW.
Uchwała nr 144 w sprawie udzielania pomocy finansowej z centralnego funduszu wspierającego remonty mienia Związku.
Uchwała nr 145 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości.
Uchwała nr 146 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w PZW.
Uchwała nr 147 w sprawie połączenia się Okręgu PZW w Łodzi oraz Okręgu Mazowieckiego PZW.
Uchwała nr 148 w sprawie stanowiska ZG PZW odnośnie projektu zmian w Statucie PZW opracowanego przez Komisję Statutową.
Uchwała nr 149 w sprawie stawki członkowskiej na rok 2017.
Uchwała nr 150 w sprawie założeń do opracowania budżetu na 2017 r.
Uchwała nr 151 w sprawie zwołania XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW.
Uchwała nr 152 w sprawie Ordynacji wyborczej do władz i organów PZW.
Uchwała nr 153 w sprawie uchwał Prezydium ZG PZW.
Uchwała nr 154 w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości.
Uchwała nr 155 w sprawie połączenia Okręgów Mazowieckiego PZW i Okręgu PZW w Łodzi.
Uchwała nr 156 w sprawie wyrażenia zgody ZG PZW na zamiane prawa własności działki stanowiącej własność Okręgu PZW w Opolu.
Uchwała nr 157 w sprawie uchylenia części uchwały ZO PZW w Katowicach.
Uchwała nr 158 w sprawie zatwierdzenia odznak honorowych PZW.
Uchwała nr 159 w sprawie uchwał Prezydium ZG PZW.
Uchwała nr 160 w sprawie uchylenia uchwały nr 50/782/2016 z dn. 3.12.2016 r. Zarządu Okręgu PZW w Olsztynie w sprawie uchylenia ordynacji wyborczej dla Kół Okręgu PZW w Olsztynie na lata 2017-2020.
Uchwała nr 161 w sprawie wyrażenia zgody ZG PZW na zamianę prawa własności działki obręb Masłońskie-własność Okregu PZW w Częstochowie.
Uchwała nr 162 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Odznak PZW na rok 2016.
Uchwała nr 163 w sprawie odwołania koordynatora dyscypliny spinningowej i trenera kadry narodowej oraz asystenta trenera kadry narodowej w dyscyplinie wędkarstwa spiningowego w kategorii seniorów.
Uchwała nr 164 w sprawie zmian do "Zasad organizacji sportu wędkarskiego" w PZW.
Uchwała nr 164 A w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Odznak PZW za 2016 r.
Uchwała nr 165 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW.
Uchwała nr 166 w sprawie Regulaminu i Porządku Obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW.
Uchwała nr 167 w sprawie budżetu PZW na 2017 r.
Uchwała nr 168 w sprawie uchwał Prezydium Zarządu Głównego PZW.
Uchwała nr 169 w sprawie zasad organizowania i finansowania Sportu Wędkarskiego.
Uchwała nr 170 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z centralnego funduszu wspierającego remonty mienia Związku.
Uchwała nr 171 w sprawie zmiany w Załączniku nr 3 i 4 Uchwały nr 149 ZG PZWz dnia 16.09.2016 r.
Uchwała nr 172 w sprawie zasad nadawania i użytkowania Sztandaru PZW.
Uchwała nr 173 w sprawie nadania sztandaru PZW.
Uchwała nr 174 w sprawie zgody ZG PZW na zbycie nieruchomości przez Okręg PZW w Radomiu.
Uchwała nr 175 w sprawie wyrażenia woli zbycia nieruchomości.
Uchwała nr 176 w sprawie zgody na obciążenie nieruchomości w Dąbrowie Górniczej, poprzez czasowe zajęcie.
Uchwała nr 177 w sprawie zatwierdzenia odznak honorowych PZW.
Uchwała nr 178 w sprawie nadania tytułu Członek Honorowy PZW.
Uchwała nr 179 w sprawie zatwierdzania łącznego sprawozdania finansowego PZW i sprawozdań jednostkowych, wchodzących w skład sprawozdania.
Uchwała nr 180 w sprawie przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego PZW  za 2016 r.
Uchwała nr 181 w sprawie przekazania zysku z działalności Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach za 2016 r.
Uchwała nr 182 w sprawie uchwał Prezydium ZG PZW.
Uchwała nr 183 w sprawie odmowy uchylenia i zawieszenia uchwały ZO PZW w Zielonej Górze.
Uchwała nr 184 w sprawie Ordynacji Wyborczej do Władz i Organów PZW.
Uchwała nr 185 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej Okręgu PZW w Elblągu.
Uchwała nr 186 w sprawie zmiany nieruchomosci położonych w Ostrzeszowie.
Uchwała nr 187 w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie wekslowe Okręgu PZW w Szczecinie.
Uchwała nr 188 w sprawie zgody na zbycie przez Okręg PZW w Legnicy (na zbycie nieruchomości w Gromadce).
Uchwała nr 189 w sprawie zatwierdzenia odznak honorowych PZW.
Uchwała nr 190 w sparwie składki członkowskiej na 2018 r.
Uchwała nr 191 w sprawie do opracowania budżetu na 2018 r.
Uchwała nr 192 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZG PZW za kadencję 2013-2017 oraz innych dokumentów na XXXI KZD PZW.
Uchwała nr 193 w sprawie zatwierdzena liczby członków PZW urawnionych do otrzymania tytułu "Członek Honorowy PZW".
Uchwała nr 194 w sprawie rozpatrzenia dodatkowego wniosku do otrzymania tytułu "Członek Honorowy PZW".
Uchwała nr 195 w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZW.
Uchwała nr 196 w sprawie odmowy uchylenia XI OZD PZW w Zielonej Górze.
Uchwała nr 197 w sprawie udzielenia pomocy finanoswej z centralnego funduszu wspierającego remonty mienia Związku.
Uchwała nr 198 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Starostwa w Strzyżowie darowizny.
Uchwała nr 199 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
Uchwała nr 200 w sprawie nadania sztandaru PZW.
Uchwała nr 201 w sprawie wyróżnienia medalem "Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim".
Uchwała nr 202 w sprawie zmiany składu reprezentacji na mIstrzostwa Świata seniorów w dyscyplinie rzutowego "Szamotuły Polska 2017 ".
Uchwała nr 203 w sprawie wsparcia celów statutowych Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi.
Uchwała nr 204 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, dotyczących okresów ochronnych ryb.
Uchwała nr 205 w sprawie wyrażenia woli organizacji Mistrzostw Świata juniorów w wędkarstwie muchowym w Polsce w 2018 r.
Uchwała nr 206 w sprawie zawieszenia w prawach członka ZG i Prezesa ZO Piotrków Trybunalski.
Uchwała nr 207 w sprawie uchwał Prezydium ZG PZW od 195 do 206.

Uchwały

 • Uchwały ZG PZW od 1 do 12 podjęte w dniu 13.12.2013r.

  • 0.68 MB
 • druk_rozliczenia__imprez.xls

  • 0.04 MB
 • Uchwały ZG PZW od 13 do 26 podjęte w dniu 29.03.2014r.

  • 0.34 MB
 • wzory zezwoleń

  • 0.29 MB
 • Uchwały ZG PZW od 27 do 42 podjęte w dniu 27.05.2014r.

  • 0.44 MB
 • Uchwały ZG PZW od 43 do 59 podjęte w dniu 27.09.2014r.

  • 1.73 MB
 • sztandar_pzw__2015.pdf

  • 0.28 MB
 • Uchwała ZG PZW 60 podjęta w dniu 18.11.2014r.

  • 0.36 MB
 • Uchwały ZG PZW od 61 do 71 podjęte w dniu 19.12.2014r.

  • 0.30 MB
 • Uchwały ZG PZW od 72 do 78 podjęte w dniu 19.12.2014r.

  • 0.34 MB
 • Uchwały ZG PZW od 79 do 82 podjęte w dniu 04.05.2015r.

  • 0.10 MB
 • Uchwały ZG PZW od 83 do 97 podjęte w dniu 29.05.2015r.

  • 0.44 MB
 • Uchwały ZG PZW od 98 do 103 podjęte w dniu 7.08.2015 r.

  • 1.24 MB
 • Uchwały ZG PZW od 104 do 112 podjęte w dniu 28.09.2015r.

  • 1.17 MB
 • Uchwały ZG PZW od 113 do 119 podjęte w dniu 16.10.2015r.

  • 0.14 MB
 • Uchwały ZG PZW od 120 do 126 podjęte w dniu 18.12.2015r.

  • 0.82 MB
 • Uchwały ZG PZW od 127 do 128 podjęte w dniu 31.12.2015r.

  • 0.89 MB
 • Uchwały ZG PZW od 128A do 138 podjęte w dniu 29.04.2016r.

  • 0.33 MB
 • Uchwały ZG PZW od 139 do 146 podjęte w dniu 4.06.2016r.

  • 4.12 MB
 • Uchwały ZG PZW od 147 do 148 podjęte w dniu 3.09.2016r.

  • 0.83 MB
 • Uchwały ZG PZW od 149 do 154 podjęte w dniu 17.09.2016r.

  • 0.26 MB
 • Uchwała ZG PZW 155 podjęta w dniu 07.11.2016r.

  • 0.22 MB
 • Uchwały ZG PZW od 156 do 158 podjęte w dniu 25.11.2016r.

  • 0.57 MB
 • Uchwały ZG PZW od 159 do 164 podjęte w dniu 15.12.2016r.

  • 1.21 MB
 • Uchwały ZG PZW 165 podjęta w dniu 04.01.2016r.

  • 0.13 MB
 • Uchwała ZG PZW 166 podjęta w dniu 06.02.2017r.

  • 0.03 MB
 • Uchwały ZG PZW od 167 do 178 podjęte w dniu 1.04.2017r.

  • 4.97 MB
 • Uchwały ZG PZW od 179 do 189 podjęte w dniu 27.05.2017r.

  • 2.46 MB
 • Uchwały ZG PZW od 190-194, od 196-207 podjęte w dniu 26.08.2017 r.

  • 4.16 MB
 • Uchwała Nr 195 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZW

  • 0.09 MB
 • zasady_nadawania_i_uzytkowania_sztandarow_polskiego_zwiazku_wedkarskiego.pdf

  • 0.69 MB

Menu