Polski Związek Wędkarski

Uchwały ZG PZW w kadencji 2017-21

Powiadom znajomego:

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 21.10.2017 r.:
- nr 1/X/2017 w sprawie: ukonstytuowania się Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego i powołania rzecznika dyscyplinarnego ZG PZW

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 16.12.2017 r.:
- nr 2/XII/2017 sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządy Głównego PZW
- nr 3/XII/2017 w sprawie: zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu ZG PZW na I półrocze 2018 r.
- nr 4/XII/2017 w sprawie: wprowadzenia zmian do § 1 i 2 uchwały nr 1/X/2017 Zarządu Głównego PZW z dnia 21.10.2017 r. w sprawie ukonstytuowaniu się Zarządu Głównego PZW
- nr 5/XII/2017 w sprawie: ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI  Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego  w latach 2017-2021
- nr 6/XII/2017 w sprawie: uchwalenia Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW oraz Instrukcji pracy sądów koleżeńskich i rzeczników dyscyplinarnych PZW
- nr 7/XII/2017 w sprawie: zawieszenia uchwały nr 8/17 Prezydium ZO PZW w Poznaniu z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie likwidacji kół PZW w Poznaniu zatwierdzonej uchwałą Zarządu Okręgu PZW w dniu 21.09.2017 r.
- nr 8/XII/2017 w sprawie: nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego Kołu PZW nr 127 Śrem - Miasto
- nr 9/XII/2017 w sprawie: nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego Kołu PZW w Krzeszycach
- nr 10/XII/2017 w sprawie: odwołania Pana Przemysława Mielcarskiego z funkcji Dyrektora Biura Zarządu Głównego PZW
- nr 11/XII/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację wniosków Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 –2020” połączonej z udzieleniem pełnomocnictwa do podpisywania umów na zadania określone we wnioskach
- nr 12/XII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na notarialne zbycie przez Okręg  PZW z/s w Opolu udziału w części wspólnej nieruchomości położonej w Niemodlinie przy ul. Rynek 44-44A
- nr 13/XII/2017 w sprawie: nadania medalu „Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim”
- nr 14/XII/2017 w sprawie: wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego
- nr 15/XII/2017 w sprawie: zatwierdzenia „Terminarza imprez międzynarodowych i krajowych w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej PZW na 2018 r.”
- nr 16/XII/2017 w sprawie:  ustanowienia „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW
- nr 17/XII/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Odznak PZW za 2017 r.
- nr 18/XII/2017 w sprawie: powołania Rzecznika prasowego ZG PZW

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 24.02.2018 r.:
- nr 1/II/2018 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządy Głównego PZW
- nr 2/II/2018 w sprawie: uchylenia części uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW Bielsko Biała i uchwały nr 71/2017 Zarządu Okręgu PZW w Bielsku Białej
- nr 3/II/2018 w sprawie: uchylenia ust. 4 Instrukcji pracy rzeczników dyscyplinarnych PZW
- nr 4/II/2018 w sprawie: struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych
- nr 5/II/2018 w sprawie: zmiany załącznika nr 6 uchwały nr 1/I/1018 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych Zarządu Głównego PZW
- nr 6/II/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Okręg PZW w Radomiu zabudowanej nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Bławatnej nr 10
- nr 7/II/2018 w sprawie: zamianę nieruchomości położonej w Piaskach
- nr 8/II/2018 w sprawie: darowizny działki dla Urzędu Miasta i Gminy w Strzyżowie
- nr 9/II/2018 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z centralnego funduszu wspierającego remonty mienia Związku
- nr 10/II/2018 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Głównego Kapitanatu Sportowego PZW
- nr 11/II/2018 w sprawie: wprowadzenia korekt i uzupełnień do „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW stanowiącym załącznik do uchwały nr 16/XII/2017 ZG PZW z dnia 16.12.2017 r. w sprawie ustanowienia „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW
- nr 12/II/2018 w sprawie: powoływania kadr PZW w dyscyplinach sportu wędkarskiego na 2018 rok
- nr 13/II/2018 w sprawie: uzupełnienia składu kadry w wędkarstwie podlodowym na rok 2018
- 14/II/2018 w sprawie: odwołania i powołania trenerów kadr sportowych w Polskim Związku Wędkarskim
- nr 15/II/2018 w sprawie: zmiany składu osobowego reprezentacji na mistrzostwa świata seniorów w wędkarstwie podlodowym - Kazachstan 2018.
- nr 16/II/2018 w sprawie: nadania medalu „Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim”
- nr 17/II/2018 w sprawie: powołania rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Głównego PZW

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 24.03.2018 r.:
- nr 18/III/2018 w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale nr 4/II/2018 Zarządy Głównego PZW z dnia 24.02.2018 r. dotyczącej struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód  oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych
- nr 19/III/2018 w sprawie: powołania zespołu do koordynacji prac elektronicznej bazy ewidencyjnej członków Związku i wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w PZW w świetle rozporządzenie Unii Europejskiej RODO
- nr 20/III/2018 w sprawie: zatwierdzenie budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2018 r.
- nr 21/III/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych do zgodności z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym
- nr 22/III/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych do zgodności z rzeczywistym stanem prawnym i faktycznym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie
- nr 23/III/2018 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Ostrzeszowie
- nr 24/III/2018 w sprawie: upoważnienia do zawarcia w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
- nr 25/III/2018 w sprawie: uzupełnienia „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW
- nr 26/III/2018 w sprawie: nadania medalu „Za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim”
- nr 27/III/2018 w sprawie: nadania odznak honorowych PZW
- nr 28/III/2018 w sprawie: zmiany na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora biura Zarządu Głównego PZW
- nr 29/IV/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte na posiedzeniu w dniu 26.05.2018 r.:
- nr 30/V/2018 w sprawie zawieszenia Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie i powołania Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW
- nr 31/V/2018 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządy Głównego PZW
- nr 32/V/2018 w sprawie: uchylenia uchwały nr 184  ZG PZW dnia 27.05.2017 r. dotyczącej wykładni ordynacji wyborczej do władz i organów PZW
- nr 33/V/2018 w sprawie: uzupełnienia załącznika do uchwały nr 172 ZG PZW z dnia 1.04.2017 r. dotyczącej zasad nadawania i użytkowania Sztandaru PZW
- nr 34/V/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Naczelnego Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach do przystąpienia do przetargu na dostawę żywego narybku węgorza
- nr 35/V/2018 w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego i sprawozdań jednostkowych wchodzących w skład sprawozdania łącznego za 2017 rok
- nr 36/V/2018 w sprawie : przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego za 2017 r.
- nr 37/V/2018 w sprawie: przekazania zysku z działalności Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach za 2017 rok
- nr 38/V/2018 w sprawie: uruchomienia funduszu nagród dla pracowników Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 39/V/2018 w sprawie: ustalenia wysokości nagrody rocznej dla Dyrektora Naczelnego i pracowników Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 40/V/2018 w sprawie: upoważnienia do zawarcia w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej
- nr 41/V/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa przed Sądem Rejonowym w Brzegu w sprawie o ustanowienie drogi koniecznej
- nr 42/V/2018 w sprawie: ustalenia składu kadry seniorów w wędkarstwie spinningowym z brzegu na 2018 rok
- nr 43/V/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie morskim brzegowo-plażowym - Walia 2018.
- nr 44/V/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy seniorów w wędkarstwie muchowym - Czechy 2018
- nr 45/V/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie spinningowym z brzegu - Bośnia 2018
- nr 46/V/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy seniorów w wędkarstwie spławikowym - Słowenia 2018
- nr 47/2018 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla okręgów Nadnoteckiego, Biała Podlaska, Słupsk, Zamość i Częstochowa
- nr 48/V/2018 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla członków kadr sportu wędkarskiego
- nr 49/V/2018 w sprawie: powołania dyrektora biura Zarządu Głównego PZW
- nr 50/V/2018 w sprawie: odwołania Rzecznika Dyscyplinarnego ZG PZW

Uchwały Zarządu Głównego PZW z dnia 21.09.2018 r.:
- nr 51/IX/2018 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządy Głównego PZW w dniach 25.06.2018 r., 27.07.2018 r. i 31.08.2018 r.,
- nr 52/IX/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 1/XI/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 4 listopada 2017 r. w sprawie: zasad organizacji pracy Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 21.10.2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021 i uchwała nr 5/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia l6 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI  Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego  w latach 2017-2021,
- nr 53/IX/2018 w sprawie: uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego,
- nr 54/IX/2018 w sprawie: zatwierdzenia karty ewidencyjnej członka Polskiego Związku Wędkarskiego,
- nr 55/IX/2018 w sprawie: zmiany budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2018 r.,
- nr 56/IX/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  BB1C/00069845/4 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach,
- nr 57/IX/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze:  –  KA1D/00013322/2    do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach,
- nr 58/IX/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerach:  –  KA1P/00055924/0  i  – KA1P/00004348/6   do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach,
- nr 59/IX/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze:  –  GL1J/00002711/1    do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
- nr 60/IX/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze:  –  KA1M/00052405/2   do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
- nr  61/IX/2018 w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2019 r.
- nr 62/IX/2018 w sprawie: opracowania założeń  do budżetu na 2019 r.
- nr 63/IX/2018 w sprawie: wprowadzenia wzorów na amatorski połów ryb na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego, będących w użytkowaniu Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 64/IX/2018 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Ostrzeszowie
- nr 65/IX/2018 w sprawie: nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej
- nr 66/IX/2018 w sprawie: uchwalenia Regulaminu nadawania odznak honorowych  i    okolicznościowych PZW
- nr 67/IX/2018 w sprawie: uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu  „Członek Honorowy PZW”
- nr  68/IX/2018 w sprawie: przyznania limitu odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW
- nr 69/IX/2018 w sprawie: uchylenia uchwały Prezydium Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu
- nr 70/IX/2018 w sprawie: wystąpienia z organizacji międzynarodowej EAF (European Anglers Federation)
- nr 71/IX/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 72/IX/2018 w sprawie: zmiany Uchwały nr 125 Prezydium ZG PZW z dn.1.04.2016 w sprawie dostępu do dokumentów
- nr 73/IX/2018 w sprawie: zmiany na stanowisku dyrektora biura Zarządu Głównego PZW

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte w październiku 2018 r.:
- nr 74/X/2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 29/VII/2018 Prezydium ZG PZW z dnia 18.VII.2018 r. dot. zawieszenia częściowego składu władz Okręgu PZW we Wrocławiu
- nr 75/X/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 22 października 2018 roku w sprawie: struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych 
- nr 76/X/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 22 października 2018 roku w sprawie: składki członkowskiej na 2019 r. – wpisowe członka uczestnika

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte 15 grudnia 2018 r.: 
- nr 77/XII/2018 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW w dniach 26.10.2018 r. i 23.11.2018 r.
- nr 78/XII/2018 w sprawie: zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu ZG PZW na I półrocze 2019 r.
- nr 79/XII/2018 w sprawie: uchylenia uchwały nr 7/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 16 grudnia 2017 r. dot.: zawieszenia uchwały nr 8/17 Prezydium ZO PZW w Poznaniu z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie likwidacji kół PZW w Poznaniu zatwierdzonej uchwałą Zarządu Okręgu PZW w dniu 21.09.2017 r.
- nr 80/XII/2018 w sprawie: zmiany uchwały nr 5/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia l6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021
- nr 81/XII/2018 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 82/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  LU1C/00043362/0 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmie]
- nr 83/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  LU1C/00035670/3 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmie
- nr 84/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  LU1A/00016957/8 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie
- nr 85/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  LU1I/00073272/7 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie
- nr 86/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  LU1R/00014787/7 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie
- nr 87/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OL10/00012663/5 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie
- nr 88/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  PR1P/00000563/4 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
- nr 89/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  PR1P/00036010/4 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
- nr 90/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  SI1G/00034368/3 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach
- nr 91/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  SI1G/00037797/0 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach
- nr 92/XII/2018 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  SI1S/00058803/0 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach
- nr 93/XII/2018 w sprawie: wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego  pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego
- nr 94/XII/2018 w sprawie: wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego
- nr 95/XII/2018 w sprawie: obniżenia czynszu  Redakcji Wiadomości Wędkarskie
- nr 96/XII/2018 w sprawie: uruchomienia funduszu regulującego płace pracowników Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 97/XII/2018 w sprawie: zatwierdzenia Uchwały nr 64/XI/2018 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dnia 23 listopada 2018 roku
- nr 98/XII/2018 w sprawie: zmiany w treści Uchwały nr 55/IX/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 21 września 2018 roku
- nr 99/XII/2018 w sprawie: partycypacji w kosztach archiwizacji dokumentacji po Międzyokręgowym Zarządzie Gospodarki Rybackiej w Łodzi
- nr 100/XII/2018 w sprawie: zatwierdzenia kosztów modernizacji Centralnej Bazy Danych PZW
- nr 101/XII/2018 w sprawie: ustanowienia „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW
- nr 102/XII/2018 w sprawie: uzupełnienia składu kadry w wędkarstwie podlodowym na rok 2019
- nr 103/XII/2018 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie podlodowym - Bułgaria 2019
- nr 104/XII/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podmiotem zewnętrznym w celu organizacji Mistrzostw Polski w dyscyplinie podlodowej w roku 2019
- nr 105/XII/2018 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie i Okręgu PZW w Ciechanowie
- nr 106/XII/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Odznak PZW za 2018 r.

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte 30 marca 2019 r.:
- nr 1/III/2019 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW w dniach 25.01.2019 r. i 22.02.2019 r.
- nr 2/III/2019 w sprawie: wykładni przepisów uchwalonych przez władze Związku
- nr 3/III/2019 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 4/III/2019 w sprawie: uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła nr 19 Miasto Kętrzyn
- nr 5/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  ZA1T/00051536/0 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu.
- nr 6/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  ZA1Z/00071334/4 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu.
- nr 7/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  ZA1H/00055073/3 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu.
- nr 8/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  CZ1C/00080412/7 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie.
- nr 9/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  EL1E/00029324/9 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu
- nr 10/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  GD1I/00033240/9 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu
- nr 11/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  GD1I/00028683/8 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu
- nr 12/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  GD1I/00027855/8 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu
- nr 13/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  GD1M/00023910/8 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu
- nr 14/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  KZ1W/00047489/0 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu.
- nr 15/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  KZ1W/00052992/7 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu.
- nr 16/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  KZ1O/00037000/0 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu.
- nr 17/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  KZ1P/00017819/9 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu.
- nr 18/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  KZ1E/00001523/1 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu.
- nr 19/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  KZ1W/00006981/0 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu.
- nr 20/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  KZ1W/00006982/7 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu.
- nr 21/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  LU1A/00016957/8 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie
- nr 22/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1P/00003302/4 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 23/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1K/00061564/7 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 24/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1U/00043318/5 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 25/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1U/00067611/3 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 26/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1U/00034901/3 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 27/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1B/00021382/6 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 28/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1B/00022426/4 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 29/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1N/00036644/1 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 30/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  RA1R/00160030/2 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu.
- nr 31/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  RA1R/00160031/9 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu.
- nr 32/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  SL1S/00048147/9 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku
- nr 33/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  SL1S/00057845/8 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku
- nr 34/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  SL1S/00017283/8 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku
- nr 35/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  SL1S/00009934/8 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku
- nr 36/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  SL1B/00021972/0 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku
- nr 37/III/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  SL1B/00022984/4 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku
- nr 38/III/2019 w sprawie: obciążenia kosztami Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW
- nr 39/III/2019 w sprawie: spłaty pożyczki udzielonej Okręgowi Nadnoteckiemu umową z dnia 29 sierpnia 2011 r.
- nr 40/III/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 31 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 31 sierpnia 2002 r. w sprawie: zasad organizacji i finansowania Redakcji „Wiadomości Wędkarskie”
- nr 41/III/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 76 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 28 marca 2015 r. dotyczącej zasad zatrudniania oraz regulaminów wynagradzania
- nr 42/III/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Okręg PZW w Bielsku-Białej nieruchomości gruntowej położonej w Hażlach, oznaczonej jako pgr 1521
- nr 43/III/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Okręg PZW w Bydgoszczy działki nr 8/5A obręb 179
- nr 44/III/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Okręg PZW w Koszalinie lokalu niemieszkalnego położonego w Kołobrzegu przy ulicy Mazowieckiej nr 38/3a
- nr 45/III/2019 w sprawie: zatwierdzenie budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2019 r.
- nr 46/III/2019 w sprawie: uchylenia uchwały nr 73 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 2 września 1995 roku w sprawie zasad zawierania porozumień międzyokręgowych
- nr 47/III/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 5/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia l6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021
- nr 48/III/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Naczelnego Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach do przystąpienia do przetargu na dostawę żywego narybku węgorza
- nr 49/III/2019 w sprawie: zmiany na funkcji trenera kadry morskiej brzegowo-plażowej
- nr 50/III/2019 w sprawie: zmiany Uchwały nr 169 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania Sportu Wędkarskiego.
- nr 51/III/2019 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy seniorów w wędkarstwie muchowym - Czarnogóra 2019
- nr 52/III/2019 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy seniorów w wędkarstwie spławikowym - Irlandia 2019
- nr 53/III/2019 w sprawie: zatwierdzenia akcesu uczestnictwa „WKS Okręg Koszalin” w Mistrzostwach Świata klubów w wędkarstwie gruntowym (feeder) - Portugalia 2019
- nr 54/III/2019 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Bydgoszczy

Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte 25 maja 2019 r.:
- nr 55/V/2019 w sprawie: zmiany na stanowisku Głównego Księgowego Biura Zarządu Głównego PZW
- nr 56/V/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Głównej Księgowej Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 57/V/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora i Głównej Księgowej Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 58/V/2019 w sprawie: przedłożeniu uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW w dniu 26.04.2019 r.
- nr 59/V/2019 w sprawie: zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i ZG PZW na II półrocze 2019 r.
- nr 60/V/2019 w sprawie: uchylenia uchwały nr 125 Prezydium Zarządu Głównego PZW z dnia 01.04.2016 w sprawie dostępu do
dokumentów znajdujących się w zasobach biur i jednostkach organizacyjnych PZW z późniejszymi zmianami
- nr  61/V/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 5/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia l6 grudnia 2017 r. w
sprawie ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków
działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021
- nr 62/V/2019 w sprawie: jubileuszu 70-lecia PZW
- nr 63/V/2019 w sprawie: zasad współdziałania okręgów graniczących ze sobą
- nr 64/V/2019 w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym Polskiego  Związku Wędkarskiego
- nr 65/V/2019 w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego i sprawozdań jednostkowych,
wchodzących w skład sprawozdania łącznego, za 2018 rok
- nr 66/V/2019 w sprawie: przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego za 2018 rok
- nr 67/V/2019 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 68/V/2019 w sprawie: zatwierdzenie budżetu Komisji ds. Cyfryzacji Polskiego Związku Wędkarskiego na 2019 r.
- nr 69/V/2019 w sprawie: uruchomienia funduszu nagród dla pracowników Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 70/V/2019 w sprawie: ustalenia wysokości nagrody rocznej dla Dyrektora Naczelnego i pracowników Gospodarstwa Rybackiego PZW w
Suwałkach
- nr 71/V/2019 w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale nr 17/III/2019 Zarządu Głównego PZW w sprawie
doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  KZ1P/00017819/9 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu
- nr 72/V/2019 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 42/III/2019 Zarządu Głównego PZW w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie przez Okręg PZW w Bielsku-Białej nieruchomości gruntowej położonej w Hażlach, oznaczonej jako pgr 1521
- nr 73/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  LU1W/00021633/9 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmie
- nr 74/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  BI1B/00149186/1 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku
- nr 75/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  BI1B/00085621/6 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku
- nr 76/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  BI1B/00098976/3 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym Okręgu Polskiego Związku Wędkarskieg.w Białymstoku
- nr 77/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  BI1B/00070917/0 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku
- nr 78/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  BI1B/00083034/0 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku
- nr 79/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  BI1B/00036858/8do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku
- nr 80/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  BI1B/00103323/0 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku
- nr 81/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  LD1G/00052250/4 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
- nr 82/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OL1M/00007889/5 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarso w Warszawie.
- nr 83/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OL1M/00001307/0 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 84/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  WA1N/00012602/2 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 85/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OS1U/00004551/1 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 86/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  WA1N/00011078/2 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
- nr 87/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  WA1L/00011132/7 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskie Warszawie.
- nr 88/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OL1S/00017791/9 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 89/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  WA1L/00004153/8 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 90/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: – SI1M/00078418/5 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 91/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: – WA1L/00020988/8 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 92/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: – WL1W/00044705/7 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 93/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: – PL1P/00018822/2 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 94/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: – WL1W/00030697/6 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 95/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  WA1G/00041138/3 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 96/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  WA1O/00041944/4 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 97/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  SI1G/00049508/5 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 98/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OS1P/00017983/8 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 99/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OS1O/00042105/3 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
- nr 100/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OL1S/00039268/4 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 101/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  WA1N/00065087/1 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 102/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  LM1L/00052527/9 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 103/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  LM1L/00052133/0 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 104/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  LM1W/00034988/5 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 105/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  LM1L/00047671/5 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 106/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  LM1W/00035390/3 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 107/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OL1S/00042998/4 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 108/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OL1S/00042999/1 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 109/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  WA1L/00011132/7 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 110/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  WA1L/00004153/8 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 111/V/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OS1O/00030250/7 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
- nr 112/V/2019 w sprawie: ustalenia składu kadry seniorów w wędkarstwie spinningowym z brzegu na 2019/2020 rok
- nr 113/V/2019 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata seniorów w wędkarstwie spinningowym z brzegu - Francja
2019
- nr 114/V/2019 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata juniorów w wędkarstwie muchowym - Czechy 2019
- nr 115/V/2019 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Zielonej Górze, Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie, Okręgu PZW w Poznaniu, Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile, Okręgu PZW w Bielsku-Białej i Okręgu PZW w Częstochowie
- nr  116/V/2019 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW
- nr  117/V/2019 w sprawie: zwiększenia limitu odznak na 2020 r. w związku z jubileuszem 70.lecia powstania Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 118/VI/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Koszalinie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do władz Okręgu PZW w Koszalinie
- nr 119/VII/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Koszalinie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do władz i organów Okręgu PZW w Koszalinie
- nr 120/IX/2019 z dnia 3 września 2019 r.w sprawie: upoważnienia do zawarcia w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 20 września 2019 r.:
- nr 121/IX/2019 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 122/IX/2019 w sprawie: zmian do uchwały nr 76 ZG PZW z dnia 28 marca 2015 r. dotyczącej  Regulaminu Zasad Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników PZW w zakresie dotyczącym pracowników Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 123/IX/2019 w sprawie: nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgowi PZW w Jeleniej Górze
- nr 124/IX/2019 w sprawie: nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego dla Koła PZW w Namysłowie
- nr 125/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1K/00061564/7 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 126/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1U/00043318/5 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 127/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1U/00067611/3 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 128/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1U/00034901/3 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 129/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  OP1B/00021382/6 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
- nr 130/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  BB1C/00007160/6 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku Białej.
- nr 131/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  KR1W/00042758/4 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku Białej.
- nr 132/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  KR1W/00054168/8 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku Białej.
- nr 133/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  BB1B/00001535/3 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku Białej.
- nr 134/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  BB1B/00001178/2 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku Białej.
- nr 135/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  BB1B/00064130/3 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku Białej.
- nr 136/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  BB1C/00038242/1 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku Białej.
- nr 137/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  BB1C/00056088/5 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku Białej.
- nr 138/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  BB1C/00036847/8 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku Białej.
- nr 139/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  BB1C/00058638/0 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku Białej.
- nr 140/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  GD1G/00016041/7 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku
- nr 141/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  GD1A/00031739/2 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku
- nr 142/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści księgi wieczystej do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach
- nr 143/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  PO1Z/00027285/7 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile
- nr 144/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  PO2T/00025506/2 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile
- nr 145/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  KO1W/00008151/3 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile
- nr 146/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  PO1Z/00003655/8 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile
- nr 147/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  PO1P/00007671/7 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu
- nr 148/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  PO1L/00018301/9 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu
- nr 149/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  PO1G/00008100/2 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu
- nr 150/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  PO2P/00167657/9  do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu
- nr 151/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  WR1K/00047945/7 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu.
- nr 152/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  WR1E/00043092/8 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu.
- nr 153/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  WR1L/00029379/7 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu.
- nr 154/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  WR1E/00034933/0 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu.
- nr 155/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  WR1E/00024978/4 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu.
- nr 156/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  WR1E/00024979/1 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu.
- nr 157/IX/2019 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  ZG1K/00019509/6 do zgodności z rzeczywistym stanem
faktycznym i prawnym w Okręgu  Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze
- nr 158/IX/2019 w sprawie: zmiany budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2019 r.
- nr 159/IX/2019 w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2020 r.
- nr 160/IX/2019 w sprawie: opracowania założeń do budżetu na 2020 r.
- nr 161/IX/2019 w sprawie: wprowadzenia wzoru zezwolenia na amatorski połów ryb na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego,
będących w użytkowaniu Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 162/IX/2019 w sprawie: przekazania zysku z działalności Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach za 2018 rok
- nr 163/IX2019 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 164/IX/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 165/IX/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 166/IX/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie czynności związanych z zamianą działek
- nr 167/IX/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie czynności związanych z zamianą działek
- nr 168/IX/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 169/IX/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 170/IX/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 171/IX/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 172/IX/2019 w sprawie: zatwierdzenia nowego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb
- nr 173/IX/2019 w sprawie: zatwierdzenia Statutu Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 174/IX/2019 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Pracy Pracowników Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 175/IX/2019 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 176/IX/2019 w sprawie: struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski
połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych
- nr 177/IX/2019 w sprawie: ogólnych zasad funkcjonowania łowisk specjalnych PZW
- nr 178/IX/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na powołanie zespołu prawnego przy Komisji ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód
- nr 179/IX/2019 w sprawie: nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej
- nr 180/IX/2019 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 25 października 2019 r.:
- nr 181/X/2019 w sprawie: zmian w składzie osobowym Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 182/X/2019 w sprawie: zmian w składzie osobowym Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 183/X/2019 w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 184/X/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 1/XI/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 4 listopada 2017 r. w sprawie: zasad organizacji pracy Zarządu Głównego PZW
- nr 185/X/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 1/XI/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 4 listopada 2017 r. w sprawie: zasad organizacji pracy Zarządu Głównego PZW
- nr 186/X/2019 w sprawie: zmiany uchwały nr 1/XI/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 4 listopada 2017 r. w sprawie: zasad organizacji pracy Zarządu Głównego PZW
- nr 187/X/2019 w sprawie: zawieszenia Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu
- nr 188/X/2019 w sprawie: powołania pełnomocnika Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w Okręgu PZW we Wrocławiu
- nr 189/X/2019 w sprawie: zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej
- nr 190/X/2019 w sprawie: przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 191/X/2019 w sprawie: nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego dla Koła PZW nr 13 Gliwice
- Uchwała nr 192/X/2019 w sprawie: wniosku o wyłączenie Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Głównego PZW od prowadzenia sprawy
- nr 193/X/2019 w sprawie: powołania komisji mediacyjnej Zarządu Głównego PZW
- nr 194/X/2019 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 159/IX/2019 Zarządu Głównego PZW z dnia 20 września 2019 r.
- nr 195/X/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 196/X/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 197/X/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 198/X/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 199/X/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie i nabycie nieruchomości
- nr 200/X/2019 w sprawie: uruchomienia funduszu nagród dla pracowników Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 201/X/2019 w sprawie: uczestnictwa Delegacji PZW w Kongresie ICSF - Wiedeń/Austria/ 2019
- nr 202/X/2019 w sprawie: składu kadry w wędkarstwie podlodowym na rok 2019/2020
- nr 203/X/2019 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW
- nr 204/X/2019 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 14 grudnia 2019 r.:
- nr 205/XII/2019 w sprawie: nowego Regulaminu Organizacyjnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 206/XII/2019 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 207/XII/2019 w sprawie: zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i ZG PZW na I półrocze 2020 r.
- nr 208/XII/2019 w sprawie: w sprawie cennika usług za umieszczenie reklam na portalu Związkowym www.pzw.org.pl
- nr 209/XII/2019 w sprawie: wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego  pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego
- nr 210/XII/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 211/XII/2019 w sprawie: powoływania kadr PZW na 2020 rok w dyscyplinach sportu wędkarskiego: spławikowej,  gruntowej, muchowej, spinningowej z łódek, rzutowej, morskiej
- nr 212/XII/2019 w sprawie: ustanowienia „Zasad organizacji sportu wędkarskiego” w PZW
- nr 213/XII/2019 w sprawie: zatwierdzenia „Terminarza imprez krajowych  w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej PZW na 2020 r.”
- nr 214/XII/2019 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW
- nr 215/XII/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Odznak PZW za 2019 r.
- nr 216/XII/2019 w sprawie: zawieszenia składu władz i organów Związku.

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 14 marca 2020 r.:
- nr 217/III/2020 w sprawie: wniosku z dnia 20 grudnia 2019 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów
- nr 218/III/2020 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 219/III/2020 w sprawie: wprowadzenia zmian systemu elektronicznego głosowania uchwał Prezydium i Zarządu Głównego PZW
- nr 220/III/2020 w sprawie: uchylenia uchwały nr 53/X/2018 Prezydium ZG PZW z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykładni § 18 ust. 6 i 7, §26 ust. 1 i 2, § 44 ust 1 i 2 oraz § 54 ust. 6 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 r.
- nr 221/III/2020 w sprawie: zmiany treści uchwały nr 206/XII/2019 ZG PZW z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 222/III/2020 w sprawie: zmiany w Regulaminie postępowania w sprawach przewinień członków PZW
- nr 223/III/2020 w sprawie: zatwierdzenie budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2020 r.
- nr 224/III/2020 w sprawie: Utworzenia Funduszu Rezerwowego
- nr 225/III/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności oraz prawa  użytkowania gruntu wraz z infrastrukturą oraz udzielania pełnomocnictwa
- nr 225/III/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności oraz prawa  użytkowania gruntu wraz z infrastrukturą oraz udzielania pełnomocnictwa
- nr 226/III/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz infrastrukturą oraz udzielenia pełnomocnictwa
- nr 227/III/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności gruntu wraz z infrastrukturą oraz udzielania pełnomocnictwa
- nr 228/III/2020 w sprawie: zmiany treści uchwały nr 196/X/2019 ZG PZW z dnia 25 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
- nr 229/III/2020 w sprawie: ustalenia stanu prawnego nieruchomości uregulowanych w księgach wieczystych o numerach: – SI1M/00005120/7, SI1M/00005119/7, SI1M/00005121/4 prowadzonych przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim
- nr 230/III/2020 w sprawie: Przeksięgowania  przeterminowanych zobowiązań
- nr 231/III/2020 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Naczelnego Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach do przystąpienia do przetargu na dostawę żywego narybku węgorza
- nr 232/III/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację wniosków Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020” połączonej z udzieleniem pełnomocnictwa do podpisywania umów na zadania określone we wnioskach

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte w m-cu kwietniu 2020 r.:
- nr 233/IV/2020 z dnia 16.04.2020 r. w sprawie: zmiany treści uchwały nr 159/IX/2019 ZG PZW z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej
- nr 234/IV//2020 z dnia 20.04.2020 r. w sprawie: powołania pełnomocnika Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w Okręgu PZW we Wrocławiu
- nr 235/IV/2020 z dnia 21.04.2020 r. w sprawie: dystrybucji składek członkowskich i przyjmowania opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych oraz wzorów zezwoleń obowiązujących na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego.
- nr 236/IV/2020 z dnia 27.04.2020 r. w sprawie: jubileuszu 70-lecia PZW

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 20 czerwca 2020 r.:
- nr 237/VI/2020 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 238/VI/2020 w sprawie: zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i ZG PZW na II półrocze 2020 r.
- nr 239/VI/2020 w sprawie: nadania sztandaru Polskiego Związku Wędkarskiego dla Koła PZW nr 82 „Gryf” Żukowo (Okręg PZW w Gdańsku)
- nr 240/VI/2020 w sprawie: ustalenia zasad wydawania legitymacji  poświadczających przyznanie Honorowych Odznak Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 241/VI/2020 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 242/VI/2020 w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego i sprawozdań jednostkowych, wchodzących w skład sprawozdania łącznego, za 2019 rok
- nr 243/VI/2020 w sprawie: przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego za 2019 rok
- nr 244/VI/2020 w sprawie: uchylenia Uchwały Zarządu Głównego PZW nr  237/IV/2020 z dnia 27.04.2020 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Okręg PZW w Koszalinie  nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym numer 12 w Darłowie
- nr 245/VI/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Okręg PZW w Koszalinie  nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym numer 12 w Darłowie
- nr 246/VI/2020 w sprawie: uchylenia uchwały Zarządu Głównego PZW nr  233/III /2020 z dnia 14.03.2020 r. dotyczącej wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności gruntu wraz z infrastrukturą oraz udzielanie pełnomocnictwa
- nr 247/VI/2020 w sprawie: doprowadzenia treści księgi wieczystej o numerze:  KO1K/00000633/0 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie
- nr 248/VI/2020 w sprawie: uruchomienia funduszu nagród dla pracowników Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 249/VI/2020 w sprawie: uruchomienia nagrody rocznej dla Dyrektora Naczelnego i pracowników Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 250/VI/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Wędkarskie w Suwałkach umowy bezpłatnego użyczenia części nieruchomości nr ew. 59/1 położonej w woj. Warmińsko-mazurskim, pow. piski, gm. Ruciane–Nida obręb 0001 Ruciane–Nida
- nr 251/VI/2020 w sprawie: uruchomienia funduszu nagród z zysku dla pracowników Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 252/VI/2020 w sprawie: ustalenia  wysokości opłat za wynajem  dla Okręgu Mazowieckiego – w budynku  „ Dom Wędkarza”  w Warszawie przy ulicy Twardej 42
- nr 253/VI/2020 w sprawie: wyliczenia wysokości opłat za wieczyste użytkowanie dla Redakcji Wiadomości Wędkarskich i Okręgu Mazowieckiego  – najemców lokalów w budynku „Dom Wędkarza”  w Warszawie przy ulicy Twardej 42
- nr 254/VI/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie zapytania do Kancelarii Podatkowej w sprawie wyjaśnienia zmian dotyczących wzajemnych powiązań Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 255/VI/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na bezkosztowe założenie konta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie  służącego do lokowania środków pieniężnych  Biura  Zarządu  Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 256/VI/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na aktualizację wyceny wartości  nieruchomości położonej w Łopusznej, będącej własnością Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 257/VI/2020 w sprawie: nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej
- nr 258/VI/2020 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Białej Podlaskiej, Chełmie, Częstochowie, Gorzowie Wlkp., Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Poznaniu, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Tarnobrzegu i Tarnowie
- nr 259/VI/2020 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 27 lipca 2020 r.:
- nr 260/VII/2020 w sprawie: doprecyzowania treści §1 ust. 2 Uchwały Zarządu Głównego PZW nr 234/IV/2020 z dnia 20.04.2020 r.
- nr 261/VII/2020 w sprawie: odwieszenia Prezesa i członków Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 19 września 2020 r.:
- nr 262/IX/2020 w sprawie: zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz określenia terminów prac przygotowawczych
- nr 263/IX/2020 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 264/IX/2020 w sprawie: zmiany Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i ZG PZW na II półrocze 2020 r.
- nr 265/IX/2020 w sprawie: Ordynacji wyborczej do władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 266/IX/2020 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 267/IX/2020 w sprawie: upoważnienia do złożenia oświadczenia w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 268/IX/2020 w sprawie: powołania Komisji Statutowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie nowelizacji Statutu PZW
- nr 269/IX/2020 w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2021 r.
- nr 270/IX/2020 w sprawie: opracowania założeń  do budżetu na 2021 r.
- nr 271/IX/2020 w sprawie: przekazania zysku z działalności Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach za 2019 rok
- nr 272/IX/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie paneli fotowoltaicznych na terenie  Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 273/IX/2020 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  SI1S/00058803/0 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach
- nr 274/IX/2020 w sprawie: odwołania z funkcji trenera kadry PZW w dyscyplinie spinningowej z brzegu
- nr 275/IX/2020 w sprawie: odwołania ze składu Głównego Kapitanatu Sportowego ZG PZW
- nr 276/IX/2020 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Ciechanowie
- nr 277/IX/2020 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte w listopadzie 2020 r.:
- nr 278 i 279 podjęte dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie rezygnacji złożonej przez Grzegorza Rogalewicza

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19 grudnia 2020 r."
- nr 280/XII/2020 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 281/XII/2020 w sprawie: zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i ZG PZW na I półrocze 2021 r.
- nr 282/XII/2020 w sprawie: odwołania Andrzeja Zielińskiego z funkcji redaktora naczelnego Wiadomości Wędkarskich
- nr 283/XII/2020 w sprawie: zmian organizacyjnych Redakcji Wiadomości Wędkarskie
- nr 284/XII/2020 w sprawie: zawieszenia Prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW
- nr 285/XII/2020 w sprawie: uchylenia Uchwały nr 200/20 ZO PZW w Poznaniu z dn. 15.12.2020 r. w sprawie zawieszenia Marka Dębickiego w czynnościach Prezesa Koła PZW nr 1 Delfin w Biedrusku
- nr 286/XII/2020 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 287/XII/2020 w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 288/XII/2020 w sprawie: wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego  pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego
- nr 289/XII/2020 w sprawie: zatwierdzenie budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2021 r.
- nr 290/XII/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej KO1K/00000633/0 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie na podstawie umowy darowizny
- nr 291/XII/2020 w sprawie: uchylenia Uchwały ZG PZW nr 91/V/2019 z dnia 25 maja  2019 r.  w sprawie doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: – WA1L/00020988/8 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym w Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
- nr 292/XII/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie paneli fotowoltaicznych na terenie Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 293/XII/2020 w sprawie: zmiany w zakresie § 9  Regulaminu Zasad Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników Biura ZG PZW
- nr 294/XII/2020 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Premiowania Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 295/XII/2020 w sprawie: obniżenia czynszu najemcom lokalu użytkowego  w budynku „Dom Wędkarza” w Warszawie przy ulicy Twardej 42
- nr 296/XII/2020 w sprawie: startu zawodników w Grand Prix Polski i Mistrzostwach Polski w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej PZW w roku 2021
- nr 297/XII/2020 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW
- nr 298/XII/2020 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Odznak PZW za 2020 r.

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 lutego 2021 r.:
- nr 299/II/2021 w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Statutowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie nowelizacji Statutu PZW
- nr 300/II/2021 w sprawie: zawieszenia Zarządu Mazowieckiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
- nr 301/II/2021 w sprawie: powołania Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW do kierowania Okręgiem Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
- nr 302/II/2021 w sprawie: przeksięgowania  przeterminowanych zobowiązań
- nr 303/II/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej OL1M/00001307/0 na rzecz Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie na podstawie umowy darowizny
- nr 304/II/2021 w sprawie: wprowadzenia do ewidencji ksiąg rachunkowych ZG PZW nieruchomości „Dom Wędkarza w Łopusznej”
- nr 305/II/2021 w sprawie: upoważnienia Prezesa ZO PZW w Nowym Sączu do prowadzenia działań zmierzających do ewentualnego zbycia nieruchomości „Dom Wędkarza w Łopusznej”
- nr 306/II/2021 w sprawie:  wprowadzenia programu Automatycznego Badania Ksiąg Rachunkowych

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 27 marca 2021 r.:
- nr 307/III/2021 w sprawie: zawieszenia Zarządu Mazowieckiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
- nr 308/III/2021 w sprawie: powołania Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW do kierowania Okręgiem Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
- nr 309/III/2021 w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 310/III/2021 w sprawie: powołania redaktora naczelnego Wiadomości Wędkarskich
- nr 311/III/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr 5/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia l6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021
- nr 312/III/2021 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 313/III/2021 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 265/IX/2020 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19 września 2020 r.
- nr 314/III/2021 w sprawie: wyznaczenia terenu działania Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Olsztynie
- nr 315/III/2021 w sprawie: wyznaczenia terenu działania Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku
- nr 316/III/2021 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 317/III/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej  BI1B/00085621/6, BI1B/00098976/3, BI1B/00070917/0, BI1B/00083034/0, BI1B/00103323/0 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku na podstawie umowy darowizny
- nr 318/III/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Okręg Nadnotecki PZW w Pile nieruchomości Dom Wędkarza w Wałczu uregulowanej w księdze wieczystej KO1W/00008151/3 na rzecz Gminy Miejskiej.
- nr 319/III/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej JG1B/00031979/9 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy na podstawie umowy darowizny
- nr 320/III/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej SL1B/00021972/0 i SL1 B/00022984/4 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku na podstawie umowy darowizny
- nr 321/III/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności oraz prawa  użytkowania gruntu wraz z infrastrukturą oraz udzielania pełnomocnictwa
- nr 322/III/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym
- nr 323/III/2021 w sprawie: zatwierdzenia kosztów modernizacji pomieszczeń Redakcji Wiadomości Wędkarskich w budynku Twarda 42 w Warszawie
- nr 324/III/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na  wymianę auta osobowego Biura ZG PZW w Warszawie ul. Twarda 42
- nr 325/III/2021 w sprawie: obniżenia czynszu o 50 % najemcom lokali użytkowych w budynku „Dom Wędkarza” w Warszawie przy ulicy Twardej 42
- nr 326/III/2021 w sprawie: zmian w Zasadach organizacji sportu wędkarskiego w PZW
- nr 327/IV/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie: odwołania z pełnienia funkcji członka  Zarządu Głównego PZW

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 26 czerwca 2021 r.:
- nr 328/VI/2021 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 329/VI/2021 w sprawie: zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i ZG PZW na II półrocze 2021 r.
- nr 330/VI/2021 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 190/Z.O./2020 Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW z dn. 14.12.2020 r. w sprawie ordynacji wyborczej dla kół Okręgu Mazowieckiego wraz z załącznikiem
- nr 331/VI/2021 w sprawie: upoważnienia Wiceprezesa ZG PZW ds. ochrony i zagospodarowania wód do reprezentowania Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 332/VI/2021 w sprawie: wystąpienia do FIPSed z wnioskiem o odroczenie terminu organizacji Mistrzostw Świata w wędkarstwie spinningowym z łódek – Zegrze / Polska 2021
- nr 333/VI/2021 w sprawie: zmiany Budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2021r.
- nr 334/VI/2021 w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego i sprawozdań jednostkowych, wchodzących w skład sprawozdania łącznego, za 2020 rok
- nr 335/VI/2021 w sprawie: przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego za 2020 rok
- nr 336/VI/2021 w sprawie: przekazania zysku z działalności Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach za 2020 rok
- nr 337/VI/2021 w sprawie: uruchomienia funduszu nagród dla pracowników Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 338/VI/2021 w sprawie: uruchomienia nagrody rocznej dla Dyrektora Naczelnego i pracowników Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 339/VI/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Okręg PZW w Kaliszu działki nr 356 o powierzchni 0,6700 ha na rzecz Gminy Kotlin
- nr 340/VI/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej KO1B/00000339/0 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w  Koszalinie na podstawie umowy darowizny
- nr 341/VI/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej
- nr 342/VI/2021 w sprawie: udzielenia Okręgowi Mazowieckiemu PZW w Warszawie pełnomocnictwa do działań w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej
- nr 343/VI/2021 w sprawie: wprowadzenia  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 344/VI/2021 w sprawie: uzupełnienia składu kadry w wędkarstwie morskim brzegowo-plażowym na rok 2021
- nr 345/VI/2021 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata w wędkarstwie muchowym - Finlandia 2021
- nr 346/VI/2021 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata w wędkarstwie morskim brzegowo-plażowym - Francja 2021
- nr 347/VI/2021 w sprawie: nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej
- nr 348/VI/2021 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Białej Podlaskiej, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Chełmie, Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Olsztynie, Tarnowie, Toruniu, Zamościu, Zielonej Górze i Rzeszowie

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 30 lipca 2021 r.:
- nr 349/VII/2021 w sprawie: przedłużenia kadencji władz i organów w Polskim Związku Wędkarskim
- nr 350/VII/2021 w sprawie: zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz określenia terminów prac przygotowawczych
- nr 351/VII/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Okręg PZW w Gorzowie Wielkopolskim  działek nr: 52/5  Gmina Zwierzyn, 173/5 gmina Pełczyce, 2 Gmina Barlinek
- nr 352/VII/2021 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do postępowania w sprawie ustanowienia służebności

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 18 sierpnia 2021 r.:
- nr 353/VIII/2021 w sprawie: zawieszenia członków Zarządu Mazowieckiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
- nr 354/VIII/2021 w sprawie: powołania Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW do kierowania Okręgiem Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z miesiąca września 2021 r.:
a) z dnia 6 września 2021 r.:
- nr 355/IX/2021 w sprawie: zwolnienia z opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb zawodników startujących w V Spinningowych Mistrzostwach Polski Teamów
b) z dnia 18 września 2021 r.:
- nr 356/IX/2021 w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 357/IX/2021 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 358/IX/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr 5/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia l6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego  w latach 2017-2021
- nr 359/IX/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr 5/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia l6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego  w latach 2017-2021
- nr 360/IX/2021 w sprawie: upoważnienia do udzielania pełnomocnictw
- nr 361/IX/2021 w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2022 r.
- nr 362/IX/2021 w sprawie: opracowania założeń  do budżetu na 2022 r.
- nr 363/IX/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 330/1 o powierzchni 1,3600ha, położonej w miejscowości Ligota – gmina, powiat Góra, uregulowanej w księdze wieczystej LE1G/00084403/8, stanowiącej mienie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu, na podstawie umowy sprzedaży.
- nr 364/IX/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Nowogród Bobrzański przez PZW Okręg w Zielonej Górze działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1840/20, gmina Nowogród Bobrzański
- nr 365/IX/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej SL1B/00022984/4 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku na podstawie umowy darowizny
- nr 366/IX/2021 w sprawie: zmian w Statucie Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 367/IX/2021 w sprawie: zasad prowadzenia gospodarki na jeziorach użytkowanych przez Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach
- nr 368/IX/2021 w sprawie uczestnictwa Delegata PZW w Kongresie PKSN – Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów, Kołobrzeg, 25 września 2021 r.
- nr 369/IX/2021 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata Mastersów (55+) w wędkarstwie spławikowym - Słowenia 2021
- nr 370/IX/2021 w sprawie: przyjęcia rezygnacji ze składu kadry w wędkarstwie morskim brzegowo-plażowym na rok 2021
- nr 371/IX/2021 w sprawie: zgłoszenia Klubu na Mistrzostwa Świata Klubów w wędkarstwie spławikowym - Serbia 2021
- nr 372/IX/2021 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW
- nr 373/IX/2021 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Ciechanowie, Nowym Sączu, Wrocławiu i Okręgu Mazowieckiego w Warszawie

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 10 listopada 2021 r.:
- nr 374/XI/2021 w sprawie: zmiany treści załącznika nr 3 i 4 do Uchwały ZG PZW nr 361/IX/2021 z dnia 18 września 2021 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na 2022 r.
- nr 375/XI/2021 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do postępowania w sprawie ustanowienia służebności
- nr 376/XI/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Okręg PZW w Poznaniu  nieruchomości stanowiącej działkę nr 117

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 6 grudnia 2021r.:
- nr 377/XII/2021 w sprawie: wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 378/XII/2021 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 379/XII/2021 w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Składnicy Akt Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 18 grudnia 2021 r.:
- nr 380/XII/2021 w sprawie: odwołania z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Głównego ds. sportu PZW i  członka Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 381/XII/2021 w sprawie: odwołania z pełnienia funkcji członka Prezydium i Zarządu Głównego PZW oraz członka Komisji Finansowej Zarządu Głównego PZW
- nr 382/XII/2021 w sprawie: powołania na funkcję członka Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 383/XII/2021 w sprawie: zmiany uchwały nr 5/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia l6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego  w latach 2017-2021
- nr 384/XII/2021 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 385/XII/2021 w sprawie: zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i ZG PZW na I półrocze 2022 r.
- nr 386/XII/2021 w sprawie: uchwalenia Regulaminu dyscyplinarnego PZW
- nr 387/XII/2021 w sprawie: zmiany Budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2021r.
- nr 388/XII/2021 w sprawie: zatwierdzenie budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2022 r.
- nr 389/XII/2021 w sprawie: wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego  pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego
- nr 390/XII/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej LU1C/00043362/0 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmie na podstawie umowy darowizny
- nr 391/XII/2021 w sprawie: sprostowania zapisu w księdze wieczystej nr  LU1C/00035670/3
- nr 392/XII/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski prawa współużytkowania wieczystego udziałów w nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej LU1W/00021633/9 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmie na podstawie umowy darowizny
- nr 393/XII/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej GL1J/00002711/1 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach na podstawie umowy darowizny
- nr 394/XII/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej KA1P/00055924/0 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach na podstawie umowy darowizny
- nr 395/XII/2021 w sprawie: doprowadzenia treści ksiąg wieczystych o numerze: –  PO2A/00032539/6 do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu.
- nr 396/XII/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Dom Wędkarza w Wałczu, uregulowanej w księdze wieczystej KO1W/00008151/3, stanowiącej mienie Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile, na podstawie umowy sprzedaży.
- nr 397/XII/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr ZA1T/00051536/0 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu, na podstawie umowy darowizny
- nr 398/XII/2021 w sprawie: powoływania kadr PZW na 2022 rok w dyscyplinach sportu wędkarskiego: podlodowej, spławikowej,  feederowej, muchowej, spinningowej z łódek, spinningowej z brzegu, rzutowej, morskiej, karpiowej.
- nr 399/XII/2021 w sprawie: wysłania reprezentacji sportowej PZW w danej dyscyplinie i danej kategorii na jedną z imprez międzynarodowych Mistrzostwa Świata albo Mistrzostwa Europy
- nr 400/XII/2021 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Kielcach
- nr 401/XII/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Odznak PZW za 2021 r.

Uchwała nr 402/I/2022 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie: reprezentowania Polskiego Związku Wędkarskiego

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 14 lutego 2022 r.:
- nr 403/II/2022 w sprawie: zwolnienia z obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu  Członków Władz  i Organów Zarządu Głównego oraz Członków Władz i Organów Zarządów Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 404/II/2022 w sprawie: zmiany Uchwały nr 350/VII/2021 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie: zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz określenia terminów prac przygotowawczych
- nr 405/II/2022 w sprawie: zakończenia pełnienia funkcji pełnomocnika Zarządu Głównego PZW do kierowania Okręgiem Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
- nr 406/II/2022 w sprawie: dodatkowych diet dla pełnomocnika Zarządu Głównego PZW do kierowania Okręgiem Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 18 lutego 2022 r.:
- nr 407/II/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Głównego PZW za kadencję 2017-2021 oraz innych dokumentów będące tematem XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 408/II/2022 w sprawie: zatwierdzenia listy członków ZG PZW, GKR i GSK kandydatów do otrzymania tytułu „Członek Honorowy PZW”
- nr 409/II/2022 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 410/II/2022 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 411/II/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z kancelarią prawną
- nr 412/II/2022 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zasad Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 413/II/2022 w sprawie: wprowadzenia Polityki Przyjętych Zasad Rachunkowości  Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 414/II/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej LU1I/00073272/7 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie na podstawie umowy darowizny
- nr 415/II/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej RA1R/00160030/2 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu na podstawie umowy darowizny
- nr 416/II/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej RA1R/00160031/9 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu na podstawie umowy darowizny
- nr 417/II/2022 w sprawie: zwolnienia z obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu  członków władz i organów wszystkich szczebli organizacyjnych Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 418/II/2022 w sprawie: Przyznania dofinansowania Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w kwocie 500.000,00 zł. dla Okręgu PZW w Poznaniu
- nr 419/II/2022 w sprawie: zaprojektowanie i wdrożenie platformy internetowej - portalu WWW oraz usług dodatkowych  dla Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 420/II/2022 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Zielonej Górze

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 9 kwietnia 2022 r.:
- nr 421/IV/2022 w sprawie: zatwierdzenia listy członków PZW uprawnionych do otrzymania tytułu „Członek Honorowy PZW”
- nr 422/IV/2022 w sprawie: przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW
- nr 423/IV/2022 w sprawie: zmian w Regulaminie dyscyplinarnym PZW
- nr 424/IV/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
- nr 425/IV/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej OP1O/00084835/9, stanowiącej mienie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu
- nr 426/IV/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym
- nr 427/IV/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie wjazdu na teren nieruchomości położonej w Rucianym Nidzie będącej własnością Polskiego Związku Wędkarskiego
- nr 428/IV/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej BY1B/00020322/6 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy na podstawie umowy darowizny
- nr 429/IV/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej BY1T/00000119/1 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy na podstawie umowy darowizny
- nr 430/IV/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej BY1B/00003445/9 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy na podstawie umowy darowizny
- nr 431/IV/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej BY1B/00014039/0 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy na podstawie umowy darowizny
- nr 432/IV/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej BY1B/00026874/2 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy na podstawie umowy darowizny
- nr 433/IV/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej BY1B/00033172/3 na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy na podstawie umowy darowizny
- nr 434/IV/2022 w sprawie: nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej
- nr 435/IV/2022 w sprawie: odwołania części członków składu Głównego Kapitanatu Sportowego ZG PZW
- nr 436/IV/2022 w sprawie powołania do składu Głównego Kapitanatu Sportowego ZG PZW Kolegi Wojciech Czapli
- nr 437/IV/2022 w sprawie: trenera kadry sportowej w Polskim Związku Wędkarskim
- nr 438/IV/2022 w sprawie: powołania trenera kadry sportowej w Polskim Związku Wędkarskim
- nr 439/IV/2022 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie spinningowym z brzegu – Włochy 2022
- nr 440/IV/2022 w sprawie: ustalenia składu dwóch reprezentacji na Klubowe Mistrzostwa Świata w wędkarstwie feederowym - Włochy 2022
- nr 441/IV/2022 w sprawie: ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie spinningowym z łodzi – Polska, Orzysz 2022
- nr 442/IV/2022 w sprawie: ustanowienia budżetu celowego na rozwój wędkarstwa osób niepełnosprawnych w 2022 roku
- nr 443/IV/2022 w sprawie: nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Krośnie
- nr 444/IV/2022 w sprawie: przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW

Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia  13  kwietnia  2022 r.:
- nr 445/IV/2022 w sprawie: zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego i sprawozdań jednostkowych, wchodzących w skład sprawozdania łącznego, za 2021 rok
- nr 446/IV/2022 w sprawie: przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego za 2021 rok
- nr 447/IV/2022 w sprawie: uruchomienia funduszu nagród dla pracowników Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 448/IV/2022 w sprawie: uruchomienia nagrody rocznej dla Dyrektora Naczelnego i pracowników Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach
- nr 449/IV/2022 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa

Uchwały do pobrania

 • Uchwały ZG PZW z dnia 16 grudnia 2017 r.

  • 0.27 MB
 • Uchwała ZG PZW z dnia 21.10.2017 r.

  • 0.03 MB
 • Uchwały ZG PZW z dnia 24 lutego 2018 r.

  • 0.16 MB
 • Uchwały ZG PZW z dnia 24 marca 2018 roku

  • 1.72 MB
 • Uchwała ZG PZW z dnia 9 kwietnia 2018 r.

  • 0.03 MB
 • Uchwały ZG PZW z dnia 26 maja 2018 r.

  • 2.12 MB
 • Uchwały ZG PZW z dnia 21 września 2018 r.

  • 0.15 MB
 • zalaczniki_do_uchwaly_nr__61ix2018_zg_pzw_z_dnia_21_wrzesnia_2018_r_w_sprawie_ustanowienia_skladki_czlonkowskiej_na_2019_r.doc

  • 0.27 MB
 • zalacznik_do_uchwaly_nr__62ix2018_zg_pzw_w_sprawie_opracowania_zalozen__do_budzetu_na_2019_r.doc

  • 0.09 MB
 • Uchwała nr 74/X/2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 29/VII/2018 Prezydium ZG PZW z dnia 18.VII.2018 r.

  • 0.02 MB
 • Uchwała nr 75/X/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 22 października 2018 roku w sprawie: struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych

  • 0.04 MB
 • Uchwała nr 76/X/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 22 października 2018 roku w sprawie: składki członkowskiej na 2019 r. – wpisowe członka uczestnika

  • 0.03 MB
 • Uchwały ZG PZW z dnia 15 grudnia 2018 r.

  • 0.20 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte 30 marca 2019 r.

  • 0.24 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego PZW podjęte 25 maja 2019 r.

  • 0.33 MB
 • Uchwała Zarządu Głównego PZW podjęta 6 czerwca 2019 r.

  • 0.03 MB
 • Uchwała Zarządu Głównego PZW podjęta 29 lipca 2019 r.

  • 0.03 MB
 • Uchwała nr 120/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 3 września 2019 r.w sprawie: upoważnienia do zawarcia w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

  • 0.06 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 20 września 2019 r.

  • 0.66 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 25 października 2019 r.

  • 0.14 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 14 grudnia 2019 r.

  • 0.11 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 14 marca 2020 r.

  • 0.12 MB
 • nr 233/IV/2020 z dnia 16.04.2020 r. w sprawie: zmiany treści uchwały nr 159/IX/2019 ZG PZW z dnia 20.09.2019 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej

  • 0.04 MB
 • nr 234/IV//2020 z dnia 20.04.2020 r. w sprawie: powołania pełnomocnika Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w Okręgu PZW we Wrocławiu

  • 0.03 MB
 • nr 235/IV/2020 z dnia 21.04.2020 r. w sprawie: dystrybucji składek członkowskich i przyjmowania opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych oraz wzorów zezwoleń obowiązujących na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego

  • 0.06 MB
 • nr 236/IV/2020 z dnia 27.04.2020 r. w sprawie: jubileuszu 70-lecia PZW

  • 0.03 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 20 czerwca 2020 r.

  • 0.14 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 27 lipca 2020 r.

  • 0.03 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 19 września 2020 r.

  • 1.44 MB
 • nr 278 i 279 podjęte dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie rezygnacji złożonej przez Grzegorza Rogalewicza

  • 0.03 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19 grudnia 2020 r.

  • 0.14 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 lutego 2021 r.

  • 0.06 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego podjęte dnia 27 marca 2021 r.

  • 0.32 MB
 • Uchwała ZG PZW nr 327/IV/2021 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie: odwołania z pełnienia funkcji członka Zarządu Głównego PZW

  • 0.03 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 26 czerwca 2021 r.

  • 0.13 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 30 lipca 2021 r.

  • 0.10 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 18 sierpnia 2021 r

  • 0.04 MB
 • Uchwala_ZG_PZW_nr_355-IX-2021_w_sprawie_zwolnienia_z_oplat_za_zezwolenia_w_v_spinningowych_mistrzostwach_polski_teamow

  • 0.03 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dn. 18 września 2021 r.

  • 0.18 MB
 • Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dn. 18 września 2021 r. w sprawie składki członkowskiej na 2022

  • 0.30 MB
 • Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dn. 18 września 2021 r. w sprawie budżetu na 2022

  • 0.10 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 10 listopada 2021 r.

  • 0.33 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 6 grudnia 2021r.

  • 0.03 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 18 grudnia 2021 r.

  • 0.16 MB
 • Uchwala 402 ZG PZW w sprawie reprezentowania PZW z 18.01.22

  • 0.04 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 14 lutego 2022 r.

  • 0.04 MB
 • Uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 18 lutego 2022 r.

  • 0.14 MB
 • uchwaly_zg_pzw_z_09042022.doc

  • 0.26 MB
 • uchwaly_zg_z_130422.doc

  • 0.05 MB

Menu