Polski Związek Wędkarski

Feederowe Mistrzostwa Okręgu PZW w Legnicy

Stanisław Przybylski

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1

Biuro Zarządu Okręgu PZW w Legnicy informuje, że Okręgowy Kapitanat Sportowy wspólnie z Kołem PZW Legnica Miasto organizuje w dniach 11-12.05.2024 r. Feederowe Mistrzostwa Okręgu PZW w Legnicy. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego część 7 (zobacz więcej)

Biuro zawodów: biuro będzie się mieścić w miejscu rozgrywania zawodów przy komisji sędziowskiej.

Teren zawodów: łowiskiem będzie zbiornik Mściwojów w Mściwojowie k/Jawora.

Prawo startu w zawodach: w zawodach prawo startu mają: Mistrz Koła PZW +1, Mistrz Klubu + 1, ubiegłoroczny Mistrz Okręgu oraz zawodnicy startujący w okręgowych zawodach feederowych "Otwarcie Sezonu 2024". 

Sprawy organizacyjne:

 • koszt udziału w zawodach wynosi 50,00 zł od zawodnika za turę,
 • wpłata na konto ZO PZW do dnia 08.05.2024 r. z adnotacją nazwy zawodów,
 • potwierdzenie wpłaty do okazania komisji sędziowskiej pod rygorem niedopuszczenia do zawodów,
 • termin pisemnych zgłoszeń zawodników na dołączonym druku do dnia 08.05.2024 r. na adres poczty elektronicznej: sport@pzwokreglegnica.pl po ww. terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane,
 • zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych oraz w relacjach z zawodów,
 • zawody zostaną rozegrane na żywej rybie w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej zaliczanej do rocznej punktacji Grand Prix w dyscyplinie feederowej jeżeli taka klasyfikacja będzie prowadzona,
 • zawody uważa się za rozegrane jeżeli co najmniej jeden zawodnik złowi rybę,
 • nagrody: puchary i medale,
 • zbiórka zawodników i sędziów w dniu zawodów o godz. 6.00 na brzegu zbiornika Mściwojów,
 • dojazd zawodników i drużyn we własnym zakresie,
 • zawodnik rozpoczynający starty w zawodach w barwach koła PZW lub klubu musi do końca sezonu reprezentować tą jednostkę, w której rozpoczął starty,
 • organizator zapewnia ciepły posiłek po zawodach

P r o g r a m   z a w o d ó w    w dniu 11 maja 2024 r. (sobota):

godz. 6.00 - 6.15 zbiórka zawodników i sędziów, sprawdzenie listy startowej, otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk,

godz. 6.15 - 6.30 dojście do wylosowanych stanowisk,

godz. 6.30 - 8.00 przygotowanie do zawodów,

godz. 8.00 - 13.00 zawody I tura

godz. 13.00 - 14.00 praca komisji sędziowskiej - ważenie złowionych ryb, ogłoszenie wyników I tury,

godz. 14.00 katering

P r o g r a m   z a w o d ó w   w dniu 12 maja 2024 r. (niedziela): 

godz. 6.00 - 6.15 zbiórka zawodników i sędziów, sprawdzenie listy startowej. otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk,

godz. 6.15 - 6.30 dojście do wylosowanych stanowisk,

godz. 6.30 - 8.00 przygotowanie do zawodów,

godz. 8.00 - 13.00 zawody II tura,

godz. 13.00 - 14.00 praca komisji sędziowskiej - ważenie złowionych ryb, ogłoszenie wyników Mistrzostw, wręczenie medali i pucharów,

godz. 14.00 katering

Pliki do pobrania

 • druk-zgloszenia-mistrzostwa-okregu.doc

  • 0.03 MB